top of page

Поради проходження співбесіди з роботодавцем

1.jpg

Інтерв’ю з претендентом на посаду

«На своїй першій співбесіді я дуже хвилювався, – пригадує Андрій. – Я боявся, що все закінчиться повним провалом.»

Співбесіда – один із найважливіших етапів пошуку роботи. Ви можете зменшити хвилювання та справити позитивне враження на роботодавця, якщо належним чином підготуєтесь. А для цього варто знати основні види інтерв'ю та їх особливості.

Зазвичай першим етапом знайомства з кандидатом є телефонне інтерв'ю. Його мета – перевірити, чи кандидат відповідає основним вимогам, і далі запросити його на співбесіду «face to face». Оскільки під час телефонного інтерв’ю не видно жестів і міміки, важливо, щоб ваші відповіді звучали чітко, позитивно та впевнено.

Наступний етап – індивідуальна співбесіда. Це найпоширеніший вид інтерв’ю, під час якого рекрутер (або відповідальний менеджер) спілкується з кандидатом віч-на-віч. Перед співбесідою дізнайтеся більше про те, чим живе компанія, переглянувши новини на веб-сторінці або в соцмережі. Пам’ятайте, що інтерв’юер,— вам не ворог, він розуміє, як ви почуваєтесь. Тому поводьтесь дружно і привітно, але не фамільярно. Слідкуйте за поставою, мімікою та жестами.

Панельна співбесіда проходить так само як індивідуальна, але на ній присутні кілька інтерв’юерів (зазвичай це – рекрутер і майбутній керівник працівника). Такий формат дозволяє досягти більшої об'єктивності.

Ви пройшли першу співбесіду? Вас запросили на другий тур? Вітаємо! Пригадайте запитання, які вам задавали на першому турі співбесіди, а також свої відповіді на них. Це допоможе вам почуватися більш впевнено.

«Не вважайте перешкоди, з якими ви стикаєтеся на шляху до успішної співбесіди, непереборними. – радить Андрій. – Радше дивіться на них як на перешкоди, які можна успішно подолати. Хороша підготовка і позитивний настрій допоможуть вам досягти успіху у пошуках роботи».

 

 

"I was very nervous at my first interview, – recalls Andriy. – I was afraid it would end in failure."

An interview is one of the most important stages of a job search. You can reduce anxiety and make a positive impression on your employer if you prepare properly. And for this you need to know the main types of interviews and their features.

Usually the first stage of acquaintance with the candidate is a telephone interview. Its purpose is to check whether the candidate meets the basic requirements, and then invite him for a face-to-face interview. As gestures and facial expressions are not visible during a telephone interview, it is important that your answers are clear, positive, and confident.

The next stage is an individual interview. This is the most common type of interview where the recruiter (or a responsible manager) communicates with the candidate face to face. Before the interview, find out more about the company by reading the news on its website or social network page. Remember that the interviewer is not your enemy and understands how you feel. Therefore, be friendly and welcoming, but not familiar. Watch your posture, facial expressions and gestures.

A panel interview is held in the same way as an individual interview, but with several interviewers (usually a recruiter and an employee's future manager) in order to achieve greater objectivity.

Did you pass the first interview? Have you been invited to the second round? Congratulations! Remember the questions you were asked in the first round, as well as your answers to them. This will help you to feel more confident.

"Do not consider the obstacles you face on the way to a successful interview insurmountable. – says Andriy. – Rather, look at them as obstacles that can be successfully overcome. Good training and a positive attitude will help you to succeed in your job search.”

bottom of page